Catalogue

Chào mừng đến với Rotomatik!

Công ty Rotomatik VN được biết đến là công ty có 100% vốn nước ngoài, được thành lập với mục tiêu mang lại giải pháp toàn diện về công nghệ nâng trước và vận chuyển vật liệu phục vụ cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

 

Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp giải pháp toàn diện và các dịch vụ làm tăng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Catalogue

Catalog Download

Catalouge 2016 (Tiếng Việt)
Catalouge 2016 (Tiếng Việt)
Catalouge 2016 (Tiếng Việt) - PHIÊN BẢN MỚI.
Kích thướt: 9MB   – Đăng nhập & Tải xuống
Giỏ hàng